صفحه اصلی اخبار گرامی باد هفته وحدت، که هفته نور و سرور، و ایام شادی...

گرامی باد هفته وحدت، که هفته نور و سرور، و ایام شادی و همبستگی است.

0 418

گرامی باد هفته ی وحدت، که در آن میثاق ها تحکیم می شود، پیمان ها استوار می گردد، خون ها در هم می جوشد، دست ها و بازوها درکنار هم قرار می گیرد، چهره ها بر یکدیگر لبخند پیروزی و صفا می زند، قشرها همه باهمند، امت، یکپارچه و منسجم است.

Print Friendly

بدون نظر

پاسخ دادن