صفحه اصلی اخبار میلاد هفتمین فخر عالم امکان باب الحوائج ، موسی بن جعفر بر...

میلاد هفتمین فخر عالم امکان باب الحوائج ، موسی بن جعفر بر شما مبارک باد.

0 436

مژده ای دل که شب میلاد کاظم آمده
 فاطمه بر دیدن موسی بن جعفر آمده
کاظمین امشب چراغان از وجود کاظم است
خانه ی صادق چراغان از حضور کاظم است
Print Friendly

بدون نظر

پاسخ دادن