صفحه اصلی اخبار میلاد امام جعفرصادق علیه السلام مبارک باد

میلاد امام جعفرصادق علیه السلام مبارک باد

0 355

ای چراغ دانشت گیتی فروز /  تا قیامت پیشتاز علم روز

آفرینش را کتاب ناطقی  /  اهل بینش را امامِ صادقی

میلاد امام جعفرصادق علیه السلام مبارک . . .

Print Friendly

بدون نظر

پاسخ دادن