صفحه اصلی مدیر خانه جوان

مدیر خانه جوان

مدیر فرهنگسرای جوان استان آذربایجان غربی محمد خزایی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه ارومیه و دانشجوی دکترای ریاضی همان دانشگاه می باشد. وی پیش از این مدرس دانشگاههای آزاد اسلامی ارومیه و  آزاد مهاباد و دانشگاه های پیام نور ارومیه و کنگاور بوده است. محمد خزائی در حال حاضر عضو کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه ارومیه و مشاور دانشجویی رییس دانشگاه صنعتی ارومیه و مشاور امور جوانان استاندار آذربایجان غربی می باشد.

Print Friendly