صفحه اصلی اخبار فرا رسیدن روز دانشجو، روز ارج نهادن به جایگاه والای دانش و...

فرا رسیدن روز دانشجو، روز ارج نهادن به جایگاه والای دانش و بینش، بر دانشجویان بابصیرت ایران اسلامی مبارک باد

روز دانشجو، روز تکریم آمیختن علم و دانش با اخلاق اسلامی و بصیرت سیاسی،

بر دانشجویان فهیم گرامی باد

Print Friendly

بدون نظر

پاسخ دادن