صفحه اصلی اخبار رئیس و کارکنان فرهنگسرای جوان در مراسم روز درختکاری شرکت کردند

رئیس و کارکنان فرهنگسرای جوان در مراسم روز درختکاری شرکت کردند

مراسم روز درختکاری امروز با حضور رئیس و کارکنان فرهنگسرای جوان برگزار شد. در این مراسم دکتر خزائی،با کاشت درخت در محوطه فرهنگسرای جوان بیان کردند: درختان نقش مهم تري در زندگي بشر،و در تامين سلامت اعضاي جامعه را ايفامي كنند.پس باید به محیط زیست و درختان ارج نهاد و در حفظ و نگهداری محیط زیست کوشا باشیم.

Print Friendly

بدون نظر

پاسخ دادن