صفحه اصلی اخبار به مناسبت افتتاح دفتر تئاتر خانه جوان

به مناسبت افتتاح دفتر تئاتر خانه جوان

کابوسهای آقای پاک سرشت
هدایت خوانشگران:سهیل شلیله
نویسنده:علی صابر رضایی

به مناسبت افتتاح دفتر خانه تئاتر جوان
جمعه۲۹بهمن ماه ساعت۱۹
سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای جوان

Print Friendly

بدون نظر

پاسخ دادن